Badania nieniszczące

Dysponujemy własnymi jednostkami kontroli jakości oraz badań nieniszczących. Prace realizowane są na podstawie wymaganych uprawnień i certyfikatów. Badania realizowane są zarówno na etapie produkcji, jak i eksploatacji przy wykorzystaniu następujących metod:

  • badania ultradźwiękowe
  • badania magnetyczno-proszkowe w technice kontrastowej i fluorescencyjnej
  • badania penetracyjne
  • badania wizualne połączeń spawanych,

Posiadany sprzęt oraz zdobyte doświadczenie pozwala nam uzyskiwać wyniki o wysokim stopniu pewności. Pomiary grubości ścianek zbiorników, rurociągów wykonujemy również ze zobrazowaniem typu B, prezentującym graficzny obraz zmian grubości ścianki na odcinku pomiarowym.


Nasz personel jest kwalifikowany i certyfikowany według PN-EN ISO 9712


Posiadamy uznanie Dozoru Technicznego w metodach: UT, MT, PT, VT oraz pomiarów twardości stali.