Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami  BIOPAX PL Sp. z o.o.  a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Działalność naszej firmy od wielu lat skupia się na szeroko rozumianej branży budowlanej, stąd możemy się poszczycić ogromnym doświadczeniem m.in. w sektorze gospodarki wodno – ściekowej oraz budowlano-montażowej. Na swoje konto możemy zapisać wiele kilometrów wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej, a także budową, rozbudową czy modernizacją obiektów kubaturowych.

Spółka BIPAX PL natomiast, realizuje na rynku polskim projekty polegające na projektowaniu, budowie i eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Nasz nowy partner jest właścicielem patentów:

Zastosowanie powyższych rozwiązań technologicznych, pozwala znacznie ograniczyć koszty realizacji jak i późniejszej eksploatacji biologicznej oczyszczalni ścieków. Budowane przez nas obiekty będą charakteryzowały się zwarta zabudową. Wszystkie niezbędne urządzenia ciągu technologicznego , pomieszczenia administracyjne, garaże, warsztaty itp. będą się mieściły w jednym budynku. Dzięki temu ograniczymy do niezbędnego min powierzchnię działki do zabudowy, a strefa ochronna wokół obiektu stanie się zbędna.

Dzięki zastosowaniu nowatorskiego systemu napowietrzania ścieków (aerator ASD), wyeliminowane zostaną energochłonne odbiorniki energii elektrycznej – pracujące non-stop mieszadła elektryczne czy pompy recyrkulujące, a to prowadzi z kolei do znacznego ograniczenia kosztów eksploatacyjnych obiektu.

Ze względu na uzupełniający się charakter prowadzonych działalności obu firm, postanowiliśmy podjąć współpracę w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów. Jesteśmy przekonani, że będzie ona bardzo owocna dla nas, dla firmy BIOPAX PL jak i społeczności lokalnych użytkujących wybudowane wspólnymi siłami, biologiczne oczyszczalnie ścieków .

www.biopax.pl

www.biopax.com.pl