Nowoczesny park maszynowy, wykwalifikowany zespół pracowników, bogate doświadczenie oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, pozwalają nam na świadczenie usług z zakresu budownictwa drogowego i inżynieryjnego na najwyższym poziomie.

Aby mieli Państwo pewność, że zajmiemy się projektem kompleksowo, wykonamy prace obejmujące: roboty ziemne, odwodnienia, uzbrojenie terenu, podbudowy, układanie nawierzchni betonowych, z kostki brukowej, z płyt betonowych, bitumicznych oraz inne.

W obszarze tym świadczymy usługi w zakresie:

  • robót ziemnych,
  • uzbrojenia terenów w sieci wodno-kanalizacyjne,
  • stabilizacji gruntu różnego rodzaju spoiwami hydraulicznymi,
  • stabilizacji nawierzchni oraz nasypów geotkaninami i geosyntetykami,
  • budowy nawierzchni drogowych i parkingów (tłuczniowych, betonowych, z kostki brukowej, z płyt betonowych, bitumicznych)
  • budownictwa infrastrukturalnego.

Kontakt:

Piotr Kuśmierek
Kierownik Działu Budownictwa Infrastrukturalnego
e-mail: piotr.kusmierek@exalo.pl
tel.: 48 (68) 329 55 53