Zaspokojenie potrzeb grupy kapitałowej jest jednym z ważnych obszarów naszej aktywności gospodarczej. Posiadane wieloletnie doświadczenie, pozwala nam sprostać wysokim wymaganiom bezpieczeństwa, stawianym inwestycjom w branży naftowej. Realizując zaawansowane projekty, stosujemy się do zasad systemu HSE. Poziom bezpieczeństwa, terminowość i profesjonalizm jest naszym atutem w tym obszarze.

W obszarze tym świadczymy usługi w zakresie:

  • budowa dróg dojazdowych oraz placów pod urządzenia wiertnicze i rekonstrukcyjne,
  • rekultywacji obszarów powiertniczych,
  • budowy zbiorników na wody technologiczne,
  • budowy ekspedytów ropy i gazu,
  • zagospodarowania stref przyodwiertowych,
  • budowa obiektów technologicznych, kopalni ropy i gazu,
  • budowa samochodowych terminali ropy i gazu.

Kontakt:

Maciej Gromiec
Kierownik Działu Budownictwa Ogólnego
tel.: 48 (68) 329 54 23
e-mail: maciej.gromiec@exalo.pl

Piotr Kuśmierek
Kierownik Działu Budownictwa Infrastrukturalnego
e-mail: piotr.kusmierek@exalo.pl
tel.: 48 (68) 329 55 53