Rozpoczęliśmy swoją działalność w 1968 r. pod nazwą Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Zielonej Górze i skupiliśmy swoją działalność wokół specjalistycznych prac związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, zarówno w kraju jak i za granicą. Prace wydobywcze i wiertnicze zawsze poprzedzone były robotami budowlanymi, stąd potrzeba utworzenia pionu budowlano–montażowego.

1968
Zdjęcie

 

Powstaje Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Zielonej Górze

1997
Zdjęcie

Spółka DIAMENT świadczy usługi w zakresie budownictwa

1997-2011
Zdjęcie

 

Wejście z szeroką ofertą we wszystkie sektory budownictwa

2011
Zdjęcie

Wyodrębniono samobilansujący się Oddział DIAMENT

2013
Zdjęcie

 

Powstanie EXALO Drilling SA

2013 - dziś
Zdjęcie

Dalszy dynamiczny rozwój

1968
Zdjęcie

 

Powstaje Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Zielonej Górze

1997
Zdjęcie

Spółka DIAMENT świadczy usługi w zakresie budownictwa

1997-2011
Zdjęcie

 

Wejście z szeroką ofertą we wszystkie sektory budownictwa

2011
Zdjęcie

Wyodrębniono samobilansujący się Oddział DIAMENT

2013
Zdjęcie

 

Powstanie EXALO Drilling SA

2013 - dziś
Zdjęcie

Dalszy dynamiczny rozwój

Od 1997 r. Spółka DIAMENT świadczy usługi w zakresie budownictwa, z tym, że w początkowym okresie działalności koncentrowały się one wokół inwestycji związanych z przemysłem wydobywczym. Stanowiło to swego rodzaju zaplecze i wsparcie dla innych jednostek Spółki.

Dynamicznie rozwijający się rynek budowlany w Polsce, wymógł wyjście poza obszar górniczy i otwarcie się na nowych inwestorów indywidualnych i publicznych. Urozmaicony park maszynowy, wyszkolona kadra i wieloletnie doświadczenie pozwoliły na realizację zadań budownictwa drogowego i związanych z tym robotami ziemnymi w szerokim zakresie. Odnoszone sukcesy w branży drogowej wraz z pozyskiwaniem coraz to nowych kontrahentów, spowodowały, że 2011r. w Spółce Poszukiwania Naftowe DIAMENT, wyodrębniono samobilansujący się Oddział DIAMENT zajmujący się w szerokim zakresie usługami budowlanymi.

W lutym 2013 roku pomyślnie zakończył się formalno-prawny etap konsolidacji, w wyniku którego pięć spółek wiertniczo-serwisowych (PNiG Kraków S.A., PNiG JASŁO S.A., PNiG NAFTA S.A., PN „Diament” sp. z o.o. oraz ZRG Krosno sp. z o.o. ) zostało połączonych ze spółką PGNiG Poszukiwania, która następnie zmieniła nazwę na EXALO Drilling SA. 

Wraz ze wzrostem portfela zamówień i powiększania się naszej kadry inżynierskiej poszerzyliśmy swoje usługi o obiekty kubaturowe (przemysłowe, sportowe, handlowe itp.) oraz obiekty związane z ekologią (składowiska odpadów, ZUO, oczyszczalnie ścieków, sieci sanitarne itp.). Oddział DIAMENT wciąż dynamicznie się rozwija poprzez inwestycje w kadrę inżynierską i nieustanną modernizację parku maszynowego. Dlatego postrzegani jesteśmy jako solidny i bezpieczny partner na rynku lokalnym jak i krajowym.