Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Exalo Drilling Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile, pl. Staszica 9, 64-920 Piła, zwana dalej: „Administratorem”.
 • Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres podany powyżej lub wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres email: iod@exalo.pl lub telefonując na nr (+48) 607 449 872.

 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda podana w elektronicznym formularzu kontaktowym.

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi korespondencji w zakresie określonym w formularzu.

 • Państwa dane będą przechowywane przez okres współpracy z Administratorem do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 • Państwa dane będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, z którymi Administrator podpisał umowy.

 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 • Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (cofnięcia zgody), ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych.

 • Wycofanie zgody na przetwarzanie daych osobowych jest możliwe poprzez naciśnięcie WYPISZ.

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 • Prosimy o zapoznanie się z „Polityką prywatności”.