Stacja prób ciśnieniowych

Stanowisko hydraulicznych prób ciśnieniowych w zakresie do 1000 bar. Przebieg prób rejestrowany cyfrowo w czasie rzeczywistym.


Próby wykonywane są w stacji prób ciśnieniowych, spełniających wymogi bezpieczeństwa prowadzenia badań. Przebieg próby rejestrowany jest w sposób ciągły jako wykres zmian ciśnienia w funkcji czasu.


Gabaryty urządzeń poddawanych próbom ciśnieniowym:

  • szerokość do 2,7 m
  • długość do 8 m,
  • wysokość do 2,3 m
  • masa do 20 ton.