Usługi czyszczenia strumieniowo-ściernego

Usługę realizujemy w specjalistycznej komorze śrutowniczej o wymiarach 15m x 5m x 5m. Maksymalny ciężar czyszczonej konstrukcji do 20 ton.

Czyszczenie strumieniowo – ścierne umożliwia: ​

  • oczyszczania lekko  skorodowanych powierzchni  elementów i konstrukcji metalowych
  • oczyszczanie zaawansowanych stanów korozyjnych, zgorzelin,  nagarów
  • całkowite usunięcie starych farb i lakierów oraz innego typu powłok zabezpieczających
  • przygotowanie powierzchni  do  stopnia czystości  wg PN-en ISO 8501-1.

 

Czyszczenie strumieniowo – ścierne dokonujemy na zasadzie narzucania na powierzchnię obrabianą ścierniwa za pomocą ręcznie kierowanej dyszy, gdzie:

  • czynnikiem oczyszczającym jest śrut staliwny ostrokrawędziowy - łamany Hg 40/50,
  • ciśnienie robocze, w którym dokonuje się śrutowania, to 8 bar,
  • istnieje możliwość pełnej, płynnej regulacji ciśnienia i strumienia narzucanego śrutu, element śrutowany musi być suchy, odtłuszczony i pozbawiony zanieczyszczeń organicznych (przez mycie).

Proces przeprowadzamy w cyklu zamkniętym z pełną recyrkulacją ścierniwa, które jest oczyszczane w trybie automatycznym ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń za pomocą powietrza i zespołu sit.