Usługi obróbki cieplnej i cieplno – chemicznej

Przeprowadzamy prace z zakresu  obróbki cieplnej oraz cieplno chemicznej stali konstrukcyjnych, węglowych i stopowych w zakresie:

  • Ulepszania cieplnego – hartowania i wysokiego odpuszczania w atmosferach powietrza lub w ochronnych
  • Obróbka cieplno-chemiczna metodą nawęglania
  • Wyżarzania: normalizującego, stabilizującego, odprężającego
  • Wyżarzania: elementów po procesie spawania
  • Podgrzewania wstępnego przed spawaniem.

Procesy obróbki cieplnej są realizowane:

  • w piecach komorowych – elementy o wymiarach  max. 300 x 450 x 950 mm i masie do 350 kg
  • w piecu wgłębnym – elementy o wymiarach  max. Ø610 x 900 mm i masie do 490 kg.

Hartowanie i wyżarzanie prowadzimy na linii technologicznej funkcjonującej na bazie pieców z integralna wanną hartowniczą. Hartowanie odbywa się w kąpieli oleju, wody lub polihartenolu.


Efekty obróbki cieplnej oceniamy poprzez pomiary twardości metodami Brinella i Rockwella.