Usługi spawalnicze

Realizujemy procesy spawania, lutowania i napawania w zakresie:

 • Wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej
 • Spawane zbiorniki kompletnie uzbrojone o wymiarach 2500 x 2500 x 13500 mm i masie całkowitej do 20 ton
 • Spawane konstrukcje stalowe ciężkie – w oparciu o dokumentacje wykonawcze klienta o masie pojedynczego elementu do 20 ton, -np. podbudowa urządzenia wiertniczego
 • Spawane konstrukcje stalowe lekkie na podstawie dokumentacji klienta np. komin zrzutowy gazu, degazator
 • Spawane instalacje technologiczne rurociągów od DN25 do DN500 mm, grubości ścianek od 3,2 do 12 mm i ciśnienia roboczego do 70MPa
 • Spawanie materiałów trudnospawalnych (CrNiMo6) i różnoimiennych (S355) z zastosowaniem obróbki cieplnej złączy spawanych przed i po spawaniu
 • Lutowanie płytek z węglika wolframu HF2001-3/8”x3/8”x1/4” na frezach piórowych do zwiercania rur
 • Napawanie regenerujące i utwardzające wartsw na powierzchniach narażonych na ścieranie
 • Lutowanie na narzędziach wiertniczych płytek z węglika wolframu nieregularnych i regularnych typu Scharkstooth lutem Nikel Bronze pokrytym topnikiem

Usługi spawalnicze, lutowania i napawania wykonujemy w oparciu o:

Uprawnienia personelu spawalniczego w metodach:

 • 111 – Spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA)
 • 135 – Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)
 • 141 – Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG)
 • 311 – Spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe
 • zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 oraz PN-EN ISO 9606-2
 • w grupach materiałowych; 1.2; 5.1; 8.1; 22 wg EN 15608  

Uprawnienia personelu nadzoru spawalniczego i Kontroli Jakości:

 • Personel nadzoru spawalniczego posiada Uprawnienia Międzynarodowego i Europejskiego Inżyniera Spawalnika (IWE, EWE).
 • Personel badań nieniszczących posiada Uprawnienia zgodne z normą PN-EN ISO 9712
 • Posiada certyfikaty TÜV – CERT, UDT – CERT i Instytutu Spawalnictwa w metodach UT2, MT2, PT2 i VT2.